(ĐTCK) Theo BCTC quý I/2015 mà CTCK Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) vừa công bố, Công ty đạt hơn 1,8 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 1,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với 2,4 tỷ đồng lợi nhuận đạt được trong quý I/2014.

Lợi nhuận giảm mạnh, theo giải trình của VIG là do quý I/2015, Công ty chuẩn bị tất toán các hợp đồng ủy thác đầu tư để đảm bảo các tỷ lệ đầu tư theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Do đó, VIG không thể đầu tư thêm các nghiệp vụ kinh doanh, làm cho doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 9/5 tới, VIG sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2015. Kế hoạch kinh doanh năm nay được HĐQT của VIG trình đại hội thông qua gồm các chỉ tiêu chính: 21,6 tỷ đồng doanh thu, 12,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

 

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.