(ĐTCK) HĐQT CTCP Viettronics Tân Bình (VTB – sàn HOSE) đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của VTB và các công ty thành viên chưa kiểm toán.

Theo đó, VTB ước doanh thu đạt 754,68 tỷ đồng, vượt hơn 107% kế hoạch năm (364,2 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 15,42 tỷ đồng, vượt 7,46% kế hoạch năm (14,35 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 805 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16,42 tỷ đồng.

Cũng trong đầu tuần này, HĐQT Công ty cũng đã ra quyết định chấp thuận đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân của ông Vũ Hoàng Chương và chấp thuận thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Chương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/1/2017.

Qua đó, cơ cấu HĐQT của VTB gồm có ông Lưu Hoàng Long là Chủ tịch và 3 thành viên là ông Đào Trung Thanh, ông Vũ Dương Ngọc Duy và ông Nguyễn Hồng Kỳ.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.