Đây là nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của doanh nghiệp này.

Theo nhận định của Ban lãnh đạo Tổng CTCP May Việt Tiến, năm 2016, dự báo tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, nền kinh tế Việt Nam chưa khởi sắc một cách rõ nét, nhưng HĐQT, Ban điều hành, Việt Tiến đã đưa ra những giải pháp, chiến lược cụ thể phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và tiến trình hội nhập.

Dự kiến trong năm 2016 và 2017 tổng chi đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Cùng với đó là chính sách áp dụng toàn diện công nghệ sản xuất tinh gọn (Lean) từ khối phòng, ban nghiệp vụ đến các đơn vị sản xuất,  xây dựng chuỗi liên kết “Yarn Forward” nhằm đón đầu các Hiệp định thương mại tự do như TPP, EVFTA... 

Theo đó, Việt Tiến tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con có quy mô lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực từ trung cấp đến cao cấp, xây dựng chương trình đào tạo quản lý cấp tổ sản xuất, đào tạo công nhân mới phục vụ cho giai đoạn 2 Xí nghiệp VIMIKY 2 và các dự án mở rộng năng lực sản xuất tại Tân Việt, Việt Khánh, Cái Bè, Tiền Giang… Tiếp tục tìm kiếm giải pháp mới, tổ chức sản xuất, cải tiến tiền lương, đổi mới công nghệ sản xuất.

Việt Tiến đặt mục tiêu trong năm 2016, cán đích doanh thu 6.700 tỷ đồng, tăng 6,2% so với 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ tăng so với năm trước 1%, dự kiến đạt 305 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 8,8 triệu đồng/người/tháng. Chi trả cổ tức tối thiểu 25%.

Năm vừa qua, Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến đạt doanh thu 6.311 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 302 tỷ đồng, tăng 4% so với kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân người lao động đạt 8,45 triệu đồng/người/tháng.

Theo Thế Hải
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.