(ĐTCK) Bên cạnh xuất khẩu, theo ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone (VCS), chiến lược trong năm 2016 – 2019, Công ty sẽ tập trung phát triển và mở rộng thị trường trong nước, trong đó năm 2016 sẽ là năm tiền đề với kế hoạch doanh thu trong nước khoảng 10 triệu USD/năm trong 5 năm tới.

Liên quan đến kế hoạch bán hàng của Vicostone, Công ty cho biết, lượng tồn kho tối thiểu phải đảm bảo ít nhất 2-3 tháng để đảm bảo lợi thế giao hành nhanh. Việc tồn kho 800-900 tỷ đồng là phù hợp với kế hoạch bán hàng của Công ty.

Sau ĐHCĐ thường niên 2016, HĐQT Công ty sẽ tiến hành thủ tục xin phép chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.Số lượng cổ phiếu quỹ chia thưởng là 10,599 triệu đơn vị. Tỷ lệ dự kiến là 24,99:100 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng).

Cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng. Cũng theo nghị quyết HĐQT dự kiến trình tại ĐHCĐ, Vicostone sẽ trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 40% mệnh giá.

Năm 2016, Công ty mẹ Vicostone đặt kế hoạch doanh thu 3.264 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 590 tỷ đồng, tăng lần lượt 23,54% và 24,61% so với năm 2015.

P.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.