(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên 2016, CTCP Vicostone (VCS) dự kiến sẽ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu quỹ chia thưởng là 10,599 triệu đơn vị. Tỷ lệ dự kiến là 24,99:100 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 24,99 cổ phiếu thưởng). Cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng. Cũng theo nghị quyết HĐQT dự kiến trình tại ĐHCĐ, Vicostone sẽ trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 40% mệnh giá.

Năm 2015, Vicostone đạt doanh thu công ty mẹ 2.642 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 473 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty mẹ Vicostone đặt kế hoạch doanh thu 3.264 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 590 tỷ đồng, tăng lần lượt 23,54% và 24,61% so với năm 2015.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.