(ĐTCK) Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC - HOSE) thông báo phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, VIC sẽ phát hành 376.367.480 cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ phát hành là 1.000:258 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 258 cổ phiếu mới).

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế lũy kế 2014 và quý I/2015.

VIC cho biết, số cổ phiếu phát hành thêm thay đổi so với số lượng đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua là do trong giai đoạn từ 17/4/2015 đến 24/4/2015, VIC đã phát hành thêm 4.233.587 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần theo yêu cầu của trái chủ.

Như vậy, sau khi hoàn tất việc phát hành này, tổng số cổ phiếu của VIC sẽ tăng lên tới hơn 1.835 tỷ cổ phiếu.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.