(ĐTCK) Trả lời câu hỏi của ĐTCK về việc tại sao thời gian qua liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu KBC, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty cho biết: “Cá nhân tôi cho rằng, giá KBC rất thấp, không phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp hiện nay”.

Doanh nhân này giải thích, không giống như các DN bất động sản nhà ở và nhiều DN bất động sản đã đầu tư lớn vào lĩnh vực này thì giá vốn của họ rất cao, giờ giá đất xuống thấp nên hàng tồn kho thấp hơn giá trị mua rất nhiều, chưa tính đến chi phí lãi vay nhiều năm phân bổ.

KBC có quỹ đất nông nghiệp và đất dịch vụ ở các tỉnh, trước đây KBC đền bù và mua với giá thấp. Ví dụ ở Bắc Ninh trước kia, KBC đền bù chỉ 5 USD/m2, thì đơn giá mới nhất được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua là 30 USD/m2. Đối với đất đã xây dựng hạ tầng thì đơn giá san lấp, xây dựng đường giao thông hàng năm cũng tăng mạnh.

Ông Đặng Thành Tâm đã mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu KBC đăng ký trước đó, nâng tổng lượng sở hữu lên 67,25 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 14,31% vốn cổ phần của KBC. Ông đã liên tục mua vào lượng lớn cổ phiếu KB vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11-12/2015, mỗi lần ít nhất 2 triệu cổ phiếu.

Theo thông tin mới của KBC, 80 triệu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu phát hành  riêng lẻ thành cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày 14/1/2015 đến ngày 14/1/2016 đã hết thời gian phong tỏa. Kể từ ngày 15/1, số lượng cổ phiếu trên được chính thức giao dịch.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.