(ĐTCK) CTCP Cao su Quảng Nam (VHG) sẽ phát hành 75 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu vào 1/6/2015, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/5/2015. Các cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến 30/6/2015.

Nguồn vốn huy động được đẩy mạnh triển khai các dự án tiềm năng thông qua đầu tư vào công ty con, nâng cao năng lực tài chính. Trong đó, khoảng 400 tỷ đồng để đầu tư, liên doanh, liên kết vào công ty cùng ngành trong lĩnh vực cao su; 150 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là CTCP Cao su Việt Hàn; 50 tỷ đồng đầu tư vào công ty con Khoáng sản Quảng Nam, còn lại 150 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.