(ĐTCK) Theo báo cáo thường niên 2015 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), trong chiến lược phát triển dài hạn trong 3 năm tới, VHC đặt mục tiêu lợi nhuận không dưới 500 tỷ đồng, doanh thu trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2018. HĐQT VHC dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân năm 15-20%.

Tại ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 23/5 tới đây, HĐQT VHC sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu dự kiến 7.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ 350 tỷ đồng. Mức chia cổ tức dự kiến 15-20%.

Năm 2016, VHC sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm của mình, Công ty sẽ mở rộng kinh doanh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao 10-15% so với cá phi lê thông thường, bao gồm cá chẽm, cá tilapia, tôm…

Theo kế hoạch, Công ty dự kiến doanh số các sản phẩm này là 8 triệu USD vào năm nay và sẽ tăng lên mức 20 triệu trong 3 năm tiếp theo.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo VHC cũng đặt kế hoạch 6 triệu USD doanh số bán hàng mảng collagen và gelatin với mức biên lợi nhuận gộp dự kiến là 30%.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.