(ĐTCK) Thông tin từ CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong tháng 8/2016, Công ty đạt hơn 8,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Công ty lãi trước thuế 40,24 tỷ đồng, tăng 490% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 50,3% kế hoạch năm.

Tính riêng trong tháng 8, doanh thu hoạt động dịch vụ chứng khoán của VDSC đạt 11,4 tỷ đồng, tăng 122 % so với bình quân quý I (5,1 tỷ đồng) và tăng 46% so với bình quân quý II (7,8 tỷ đồng). Lũy kế 8 tháng, hoạt động dịch vụ chứng khoán thu được 61,5 tỷ đồng, bằng 65,4% kế hoạch năm (94 tỷ đồng).

Một trong những hoạt động tạo doanh thu nổi bật nhất trong tháng 8 là hoạt động đầu tư tài chính, đạt 9,6 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, hoạt động này ghi nhận 36,2 tỷ đồng doanh thu, bằng 73,1% kế hoạch năm (49,5 tỷ đồng).

Theo VDSC, với kết quả tích cực trên, Công ty tự tin sẽ đạt kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.