(ĐTCK) CTCK Rồng Việt (VDSC) sẽ trình ĐHCĐ bất thường năm 2015 về việc  hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng, tăng vốn lên 550 tỷ được ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/04/2015 thông qua và thay thế bằng phương án tăng vốn lên 700 tỷ đồng. Đồng thời, VDS sẽ bầu thêm 2 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2012-2016.

Mục tiêu của đợt tăng vốn vẫn là tăng năng lực tài chính để có khả năng đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định mới và tăng sức cạnh tranh. Với phương án phát hành mới, VDS sẽ chào bán riêng lẻ 35,020,013 cổ phần với giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/CP. Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2015. Nguồn vốn huy động được sẽ được phân bổ cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu

 

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.