(ĐTCK) ĐHCĐ CTCK Bản Việt (VCSC) thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 494 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2014. 

Trong cơ cấu doanh thu, 40% đến từ hoạt động ngân hàng đầu tư, 40% từ hoạt động môi giới và 20% từ mảng tự doanh. Ngoài ra, VCSC cũng lên kế hoạch phát hành 1 triệu quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu cho Chủ tịch HĐQT và CBCNV Công ty.

Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của VCSC đạt 40 tỷ đồng.  

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.