(ĐTCK) Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền của CTCP Xây dựng số 5 (VC5). 

VC5 lùi trả cổ tức năm 2013 đến tháng 1/2016

Ảnh Internet

Theo đó, thời hạn thanh toán được lùi lại hơn 6 tháng, từ 30/6/2015 đến 15/1/2016. VC5 cho biết, do nguồn tiền về của các công trình mà Công ty thi công và các nguồn thu khác không đạt được như dự kiến, nên nguồn tiền thanh toán cổ tức năm 2013 không thực hiện được đúng kế hoạch.

Năm 2015, VC5 đặt kế hoạch doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 triệu đồng. Cả năm 2014 và kế hoạch 2015, VC5 đều không chia cổ tức. Năm 2014, do hạch toán lại một số chi phí sau kiểm toán khiến Công ty lỗ hơn 17 tỷ đồng, thay vì lãi 268 triệu đồng trước đó.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.