(ĐTCK) CTCP Xây dựng số 3 (VC3) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016. Theo đó, VC3 đạt doanh thu 211,66 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế 20,1 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2015.

Một điểm đáng lưu ý trong bản báo cáo mới công bố của VC3 là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm hơn 30 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2015, xuống 120 tỷ đồng. Điều này phù hợp với chủ trương của VC3 đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm nay, với mục tiêu đẩy mạnh thu hồi công nợ tại một số dự án bất động sản đã triển khai xong.

Trang Ninh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.