(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng TKV (VAIC) mới đây đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 và định hướng kinh doanh đến năm 2018. 

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu tương ứng 100% vốn điều lệ trở lên (300 tỷ đồng) sau 3 năm cổ phần hoá; phấn đấu cân bằng tài chính trong 6 tháng cuối năm 2016, đến năm 2017 có lợi nhuận, chia cổ tức 3% vào năm 2018. Công ty sẽ tập trung triển khai đầu tư, kinh doanh để thu hồi vốn tại các dự án hiện có theo đúng kế hoạch...

VAIC vốn là doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án nhà và hạ tầng, vật tư thương mại phục vụ cho sản xuất và khai thác mỏ, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Cuối tháng 3/2016, Công ty đưa ra IPO 11.479.500 cổ phần, nhưng chỉ có 98.400 cổ phần được chào bán thành công.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.