(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UEM) đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm nay, với các chỉ tiêu: tổng doanh thu 130 tỷ đồng, lợi nhuận 3,7 tỷ đồng, tiền lương bình quân 6,3 triệu đồng/lao động/tháng.

Năm 2015, UEM đạt tổng doanh thu 141,7 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014, trong đó doanh thu sản xuất cơ khí đạt 140,727 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 5,3 tỷ đồng. Đại hội đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 10%, tỷ lệ cổ tức năm 2016 dự kiến là 8%.

Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ; chấp thuận thành viên HĐQT; bầu bổ sung ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.