(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên CTCK Tân Việt (TVSI) vừa thông qua kế hoạch doanh thu 2015 ở mức 152,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới là 55,8 tỷ đồng, bằng 87% so với 2014; doanh thu từ dịch vụ tài chính và doanh thu khác là 75 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2014.

Dù đặt mục tiêu tăng nhẹ doanh thu so với 2014, nhưng TVSI đặt kế hoạch lợi nhuận 29,9 tỷ đồng, giảm 9% so với 2014. Nguyên nhân là năm nay, Công ty có sẽ tăng đầu tư để nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch mua thêm công ty quản lý quỹ làm công ty con; phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ cho hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh của Công ty.

Năm 2014, TVSI đã phát hành thành công 184 tỷ đồng trái phiếu cho 56 cổ đông.

Hải Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.