(ĐTCK) Công ty Tuyển than Cửa Ông cho biết, tính đến hết tháng 10, sản lượng than mua mỏ của Công ty đạt gần 8 triệu tấn, bằng 78% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt trên 7,4 triệu tấn, bằng 82% kế hoạch năm; doanh thu toàn Công ty đạt trên 10.500 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017, trong 2 tháng cuối năm, Công ty sẽ tập trung nâng cao hiệu quả các khâu điều hành sản xuất; đảm bảo cấp ổn định than nguyên khai vào sàng cho 3 nhà máy tuyển; chuẩn bị tốt chân hàng cho các hộ tiêu thụ lớn; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và tiến độ sửa chữa các thiết bị phục vụ sản xuất.

Hiện nay, Tuyển than Cửa Ông là đầu mối chế biến, tiêu thụ than lớn nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Vì vậy, việc duy trì ổn định hoạt động của đơn vị này sẽ góp phần quan trọng để Tập đoàn có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tiêu thụ trong năm 2017.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.