(ĐTCK) Theo nghị quyết HĐQT CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF), HĐQT đã quyết định bổ nhiệm bà Vũ Tuyết Hằng, hiện là Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty làm thành viên HĐQT mới, thay thế bà Trần Hoài An từ ngày 13/8/2016. Đồng thời, bà Hằng cũng được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Võ Trường Thành.

TTF cũng công bố về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt tư cách thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung nhiều vị trí điều hành trong công ty. Cụ thể, bãi nhiệm ông Võ Trường Thành khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/8, lý do là ông Thành đã không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT trong tình hình khó khăn khẩn cấp của Công ty.

Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Trần Hoài An từ ngày 13/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hóa từ ngày 12/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Miễn nhiệm ông Tạ Văn Nam khỏi vị trí Phó tổng giám đốc thường trực từ ngày 12/8 theo nguyện vọng cá nhân..

Tiến hành bầu bổ sung thay thế bà Vũ Tuyết Hằng làm thành viên HĐTQ mới thay thế bà Trần Hoài An, đồng thời bầu bà Hằng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT TTF.

Bầu bà Phạm Thị Huyền Nga vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/8.

Bổ nhiệm bà Dương Trịnh Thụy làm Phó Tổng Giám đốc thường trực thay thế ông Tạ Văn Nam từ ngày 13/8/2016.

Nhã An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.