(ĐTCK) Kết thúc quý I/2015, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) ước đạt 35,7 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế dự kiến 4,1 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần trong quý đạt 1.170 đồng.

TTB sắp chốt danh sách trả cổ tức 22%

Ảnh Internet

Ngay sau khi ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, Công ty sẽ chi trả 22% cổ tức (15% năm 2014 và 7% năm 2013), trong đó 12% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm nay tăng mạnh so với năm 2014. Doanh thu tăng từ 84 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng từ 10,5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 với mức 15%.

TTB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được Công ty sử dụng vào việc đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp cho công nhân nhà máy Samsung và dự án nhà ở tại TP Thái Nguyên.  

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.