(ĐTCK) HOSE vừa có thông báo về việc các cổ đông nội bộ và người có liên quan của của CTCP Thủy sản số 4 (mã TS4 – HOSE) giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Cụ thể, ông Trần Văn Cường, Phó tổng giám đốc, đã bán 43.540 cổ phiếu TS4 vào ngày 25/6/2015 không đúng thời gian đăng ký theo thông báo ngày 23/6/2015.

Ông Trần Văn Trí là người có liên quan với ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã bán 12.950 cổ phiếu TS4 vào ngày 26/6/2015 không đúng thời gian đăng ký theo thông báo ngày 24/6/2015.

Ông Trần Văn Tài cũng là người có liên quan với ông Nguyễn Văn Lực, đã bán 11.320 cổ phiếu TS4 vào ngày 26/6/2015 không đúng thời gian đăng ký theo thông báo ngày 24/6/2015.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.