(ĐTCK) Ngày 30/6 tới, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGR) sẽ họp ĐHCĐ năm 2016. 

Trong năm nay, AGR đặt kế hoạch doanh thu 117 tỷ đồng và dự kiến lỗ trước thuế khoảng 219 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến âm lợi nhuận là khoản trích lập dự phòng trong năm 2016 dự kiến 236 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản đầu tư cổ phiếu HNG và các khoản phải thu khó đòi khác.

Tại Đại hội, Công ty cũng dự kiến trình cổ đông việc miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Phạm Văn Thành, người đại diện vốn của Ngân hàng Agribank tại AGR và 2 thành viên Ban kiểm soát gồm bà Lê Tú Anh, ông Nguyễn Thanh Bình. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2014-2019 là 5 người và Ban kiểm soát là 3 người.

Tính đến hết quý I/2016, AGR lỗ gần 112 tỷ đồng, do trích lập dự phòng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp gần 523 tỷ đồng, dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu gần 528 tỷ đồng.

PV
Bình Luận (2)

hạnh - 08:49 19/06/2016

Toàn người tài lãnh đạo , lo gì tiên NH nhiều như nước .

dân ck - 15:51 18/06/2016

NĐTTN ai mà mua cổ phiếu AGR ? có chăng là các nhóm lợi ích lỡ cỡi lưng cọp mà thôi ?