(ĐTCK) CTCP Cao su Tây Ninh (mã TRC - HOSE) công bố kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 với sản lượng khai thác đạt gần 6.396 tấn, tương ứng 61,8% kế hoạch (10.350 tấn). Sản lượng chế biến gần 7.456 tấn, tương ứng 55% kế hoạch (13.550 tấn), trong đó chiếm phần lớn lớn là chế biến mủ tự khai thác với 6.193 tấn.

Giá thành bình quân là 31 triệu đồng/tấn mủ thành phẩm, tương đương 104,3% kế hoạch (30 triệu). Giá bán bình quân là 33 triệu đồng/tấn mủ thành phẩm, tương đương 103,72% kế hoạch (31,5 triệu).

Lợi nhuận theo đó đạt xấp xỉ 31 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015 đặt ra là 40 tỷ đồng, TRC đã thực hiện được 77,15%.

Tính đến cuối tháng 9, TRC có gần 1.819 tấn hàng tồn kho, tăng 16% so với kế hoạch cả năm (1.566 tấn).

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.