(ĐTCK) Theo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), 4 doanh nghiệp ngành dược có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ lớn mà Tổng công ty đang quản lý vốn gồm: CTCP Dược Hậu Giang (DHG), CTCP Xuất nhập khẩu y tế Domesco (DMC), CTCP Traphaco (TRA), CTCP Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) hoạt động khá hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 ước đạt khoảng 18%. 
Traphaco có tốc độ tăng trưởng cao nhất ngành dược

Ảnh Internet

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 của 4 doanh nghiệp nêu trên bằng và cao hơn khi so sánh với tốc độ tăng trưởng chung của ngành dược giai đoạn này là 7%, nổi bật là tăng trưởng bình quân doanh thu và lợi nhuận của Traphaco lần lượt là 13% và 16%, cao nhất trong số doanh nghiệp sản xuất dược trong nước.

Theo Đề án tái cơ cấu SCIC, Tổng công ty sẽ tiếp tục nắm giữ vốn, đầu tư dài hạn tại 3 doanh nghiệp dược là: DHG - SCIC nắm giữ 43,4% vốn điều lệ, TRA - SCIC nắm giữ 35,7% vốn điều lệ, DMC - SCIC nắm giữ 34,7% vốn điều lệ.

3 doanh nghiệp dược này có tổng tài sản gần 6.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 4.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 1.400 tỷ đồng, trong đó SCIC nắm giữ giá trị vốn tương đương 570 tỷ đồng.

Đây cũng là 3 doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam xét về quy mô vốn chủ sở hữu từ 700 tỷ đồng trở lên, doanh thu từ 1.500 tỷ đồng trở lên, hiệu quả hoạt động với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân trên 20% và tiềm lực công nghệ sản xuất hiện đại.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.