(ĐTCK) CTCP Xi măng Hạ Long sẽ chia tay Tổng công ty Sông Đà để về với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 33/VPCP-ĐMDN ngày 7/1/2016 đồng ý chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP Xi măng Hạ Long về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, mới đây hai tổng công ty đã thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại CTCP Xi măng Hạ Long.

Cụ thể, hai bên đã ký biên bản thỏa thuận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP Xi măng Hạ Long về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo hình thức ghi tăng - ghi giảm vốn.

Theo đó, số lượng cổ phần bàn giao là 64.576.290 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP, tổng giá trị theo mệnh giá là 645.762.900.000 đồng, chiếm 65,76% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Vốn điều lệ tại thời điểm bàn giao của CTCP Xi măng Hạ Long là 982 tỷ đồng. Công ty liên tục lỗ kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2010.

Ngoài Tổng công ty Sông Đà, còn một loạt DN khác tham gia đầu tư vào Xi măng Hạ Long như Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Tổng công ty cổ phần Tài chính dầu khí (nay là Ngân hàng PVCombank), CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.