(ĐTCK) Theo kế hoạch, Tổng công ty Sông Đà sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong năm 2016. 

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo của Tổng công ty, thời gian cổ phần hóa sẽ lùi sang năm 2017. Trước khi thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), Tổng công ty sẽ thoái vốn khỏi các lĩnh vực không xác định là ngành nghề cốt lõi trong chiến lược phát triển (xây lắp và sản xuất điện).

Năm 2016, Tổng công ty Sông Đà đặt kế hoạch giá trị sản xuất - kinh doanh 17.000 tỷ đồng, trong đó tổng thầu xây dựng và EPC đạt 9.300 tỷ đồng, sản xuất điện 3.300 tỷ đồng, sản xuất thép 2.500 tỷ đồng, kinh doanh nhà 1.000 tỷ đồng; kế hoạch doanh thu là 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, cao hơn so với thực hiện năm 2015.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.