(ĐTCK) Bộ Xây dựng đã chấp thuận về nguyên tắc các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty Sông Đà.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.700 tỷ đồng, bằng 73,4% so với thực hiện năm 2014; tổng giá trị doanh thu đạt 16.800 tỷ đồng, bằng 79% so với thực hiện năm 2014. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2014…

Bộ Xây dựng đã yêu cầu Tổng công ty Sông Đà tập trung chỉ đạo và xử lý tốt việc chuyển giao Nhà máy Xi măng Hạ Long; khẩn trương xử lý các khoản nợ để ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp và thực hiện việc thoái vốn đúng kế hoạch, tạo cơ sở thuận lợi trong quá trình thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ. Tổng công ty cũng được yêu cầu rà soát kỹ tiến độ từng dự án đầu tư để có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó tập trung chủ yếu vào các dự án thủy điện tại Lào như Đắc Lô, Hà Tây, Xekaman1, Xekaman 3…

Năm 2014, Tổng công ty Sông Đà đạt 21.251 tỷ đồng doanh thu, đạt 109% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 255 tỷ đồng, bằng 232% kế hoạch năm.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.