(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Phong Phú vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016, với doanh thu đạt 765,9 tỷ đồng, giảm 13% so với 857,1 tỷ đồng của quý III/2015. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu đạt 2.155 tỷ đồng, giảm 18% so với 2.582 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2015.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế quý III của Công ty đạt 50,5 tỷ đồng, tăng 61% so với 30,3 tỷ đồng của quý III/2015. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 160,7 tỷ đồng, tăng 33% so với 120,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2015.

Tính đến ngày 30/9/2016, Công ty có khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 680,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 659,8 tỷ đồng của đầu năm 2016. Dự phòng phải thu khó đòi là 107 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 105 tỷ đồng hồi đầu năm.

Giải trình về biến động doanh thu và lợi nhuận, Công ty cho biết, quý III tình hình tiêu thụ mặt hàng sợi, vải gặp nhiều khó khăn nên doanh thu giảm. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát hiệu quả chi phí nên lợi nhuận tăng.

Tổng công ty cổ phần Phong Phú có vốn điều lệ 733 tỷ đồng, hoạt động đa ngành trên nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là lĩnh vực dệt may và bất động sản. Công ty có tổng đầu tư tài chính dài hạn tại 30/9/2016 là 777,7 tỷ đồng và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 71,3 tỷ đồng.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.