(ĐTCK) CTCP Cao su Thống Nhất (mã TNC – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, TNC ước khai thác được 583,07 tấn mủ, chế biến được 549,7 tấn cao su, đồng thời gia công và chế biến hạt điều nguyên liệu lần lượt là 544,46 tấn và 1.720,38 tấn.

Doanh thu 9 tháng ước đạt 106 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra là 105 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 17,5 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra là 3,8 tỷ đồng. Sau 9 tháng, TNC đã nộp ngân sách 8,95 tỷ đồng, cũng vượt kế hoạch là 8,5 tỷ đồng.

Trong quý còn lại của năm, TNC lên kế hoạch khai thác 538 tấn mủ, chế biến 525,3 tấn cao su, đồng thời gia công và chế biến hạt điều nguyên liệu lần lượt là 433,54 tấn và 399,62 tấn.

Dựa trên các chỉ tiêu này, doanh thu dự kiến là 18 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ lỗ 2,5 tỷ đồng, với khoản nộp ngân sách dự tính là 11,5 tỷ đồng.

HĐQT TNC cũng quyết định không điều chỉnh kế hoạch sản lượng đối với 2 nông trường của công ty trong quý IV.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.