(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) sẽ phát hành 2.679.242 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, ứng với tỷ lệ phát hành là 10%.

TLG thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Ảnh Internet

Phương án phát hành trên đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua. Theo đó, TLG sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 295 tỷ đồng sau đợt thưởng cổ phiếu này. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng là ngày 7/7. Đây cũng là ngày Công ty chốt danh sách nhận cổ tức đợt 2/2014 với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức từ 20/7.

Kết thúc năm 2014, TLG đạt 1.613 tỷ đồng doanh thu; 147 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 15% và 26% so với năm 2013. Năm 2015, TLG lên kế hoạch doanh thu 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, đều tăng trưởng 12% so với thực hiện 2014. Cổ tức 2015 dự kiến tương đương năm 2014, ở mức 20%. 

Nguyễn Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.