(ĐTCK) Thực hiện lộ trình giảm tỷ lệ nắm giữ vốn tại các đơn vị thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tính đến nay, TKV đã hoàn thành việc bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn tại một số công ty con, thu về hơn 63,2 tỷ đồng.

Cụ thể, với việc hoàn thành bán cổ phần tại CTCP Than Miền Nam, TKV đã giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ từ 77,18% xuống 34%; với mức giá đấu giá thành công 28.473 đồng/CP, số tiền thu được là 25,477 tỷ đồng. Đối với CTCP Than Miền Trung, TKV đã giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ từ 70,15% xuống 27,25%; với giá đấu thành công 33.100 đồng/CP, số tiền thu được là 37,883 tỷ đồng. Đối với các đơn vị còn lại, TKV đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt phương án chuyển nhượng, hiện đang làm thủ tục để tổ chức bán đấu giá cổ phần trong quý II/2015.

Theo Đề án tái cơ cấu, TKV sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn xuống dưới mức chi phối (dưới 50%) đối với các CTCP: Du lịch và Thương mại, Thiết bị điện, Cơ khí Hòn Gai, Vận tải thủy, Đại lý Hàng hải. Đồng thời, trên cơ sở tiêu chí phân loại DNNN, TKV đã được Bộ Công thương chấp thuận cho giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn của TKV tại các công ty con hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ xuống dưới mức chi phối. 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.