(ĐTCK) Theo số liệu vừa công bố tại Hội nghị Tổng kết năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, năm 2015 dù là năm hết sức khó khăn đối với ngành than Việt Nam song toàn tập đoàn đã phấn đấu đạt vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu sản lượng chính cho kế hoạch 2016 bao gồm than tiêu thụ 38 triệu tấn trong đó trong nước: 36,8 triệu tấn, than xuất khẩu: 1,2 triệu tấn. Than nguyên khai sản xuất: 40,12 triệu tấn; trong đó than lộ thiên 16,2 triệu tấn, than hầm lò 23,4 triệu tấn; than thuê thầu 432 ngàn tấn. Than sạch sản xuất: 36,65 triệu tấn, trong đó chế biến từ đất đá lẫn than: 1,99 triệu tấn, than sạch từ nguyên khai: 34,69 triệu tấn. Than nhập khẩu dự kiến 1,5 triệu tấn.

Khoáng sản: ngoài các sản phẩm đồng tấm, kẽm thỏi, thiếc,... của Tổng công ty Khoáng sản, năm 2016 sản phẩm Alumin Công ty Nhôm Lâm Đồng và Nhân cơ 800 ngàn tấn, sản phẩm quặng sắt của Cty sắt Thạch Khê: 800 ngàn tấn.

Đối với lĩnh vực sản xuất cung ứng điện, mục tiêu đề ra là sản lượng phát điện thương mại 9,2 tỷ KWh, trường hợp nhu cầu thị trường tăng có thể huy động tối đa công suất của các nhà máy để phát tăng trên 9,5 tỷ kWh.Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất: 65.000 tấn các loại. Cung ứng thuốc nổ: 105.000 tấn. Sản xuất Nitrat Amon tối thiểu 150 ngàn tấn.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm dò, đánh giá trữ lượng than và các khoáng sản quan trọng khác ở những nơi cần thiết, tập trung lập báo cáo tổng hợp đánh giá tài nguyên, trữ lượng toàn Tập đoàn đảm bảo tài liệu tin cậy phục vụ cho KH năm 2016, giai đoạn đến năm 2020 và sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành.

Đối với lĩnh vực cơ khí và lĩnh vực khác: Chế tạo và sửa chữa thiết bị phục vụ kịp thời cho sản xuất than, khoáng sản; Sản xuất và tiêu thụ xi măng 2,0 triệu tấn. Sản xuất dầu nhờn: 5,2 triệu lít. Xử lý dầu thải (2,2 triệu lít theo sổ đăng ký nguồn thải) ra dầu thành phẩm...; Cung ứng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và kịp thời các vật tư chủ yếu cho sản xuất, đảm bảo dự trữ và tồn kho hợp lý.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.