(ĐTCK) Nghị quyết ĐHCĐ của CTCP Vận tải và thương mại (TJC) đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản: sản lượng đạt 730.000 tấn, doanh thu 180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng và cổ tức 8%.

Với việc phát hành thành công 1,2 triệu cổ phiếu thưởng và 1,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, vốn điều lệ của TJC đã tăng từ 60 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng.

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng mua tàu chở hàng khô ATAGO trọng tải 8.782 tấn, đóng năm 2004 của chủ tàu N.S.K Shipping S.A, Nhật Bản. Giá mua là 2,9 triệu USD (chưa gồm chi phí nhận tàu). Dự kiến, tháng 8 tới, Công ty sẽ hoàn tất việc nhận bàn giao tàu.

Quỳnh Anh
Bình Luận (2)

Phong Le - 15:52 05/06/2015

ĐHCĐ 2015 và bản cáo bạch phát hành thêm, bác Hưng nói là mua tàu Vận tải biển, sao giờ lại nhận về tàu hỏa nhỉ???

Bánh bèo - 15:23 05/06/2015

TJC sẽ mua xe lửa để chuyển hàng à !!!!