(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường của Eximbank dự kiến được tổ chức ngày 2/8 tới  xuất hiện một số tình tiết mới khi có thêm 8 hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 sẽ giảm gần một nửa…

Thêm 8 ứng viên đề cử thành viên HĐQT

Ngày 18/7, HĐQT Eximbank đã tiến hành kiểm hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2015 - 2020). Theo đó, trong thời gian từ ngày 17/6 - 14/7, Eximbank đã nhận được 8 hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự.

Trước đó, theo biên bản họp HĐQT Eximbank ngày 30/6, HĐQT đã xác nhận danh sách do nhóm các cổ đông sở hữu cổ phần từ 10% trở lên có quyền biểu quyết liên tục 6 tháng giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI gồm 6 thành viên, tăng 4 ứng viên so với danh sách ứng cử tại ĐHCĐ thường niên lần thứ hai. Danh sách 6 ứng cử viên này bao gồm: ông Nguyễn Trung Kiên, ông Pierre Erik Theron, bà Nguyễn Thị Xuân Loan, ông Diệp Quang Nhân, ông Đặng Phước Dừa và bà Ngô Thu Thúy. Tuy nhiên, trong công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM ngày 30/6, Eximbank thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến cuối ngày 14/7.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên lần thứ hai của Eximbank, nhiều cổ đông có ý kiến về tờ trình số lượng thành viên HĐQT tối đa là 9 hoặc 11 người bởi Nghị quyết ĐHCĐ bất thường cuối năm 2015 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT là 11 người. Tờ trình trên dẫn đến sự bất bình của hai nhóm cổ đông nắm tỷ lệ chi phối trên 20% tại Eximbank. Đáng chú ý, ông Đặng Phước Dừa (từng là cố vấn cấp cao HĐQT Eximbank đương nhiệm) - đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 10,3% cổ phần Eximbank lên tiếng đòi bãi nhiệm 9 thành viên HĐQT Eximbank.

Bài toán nhân sự cấp cao tại Eximbank là vấn đề được dư luận, thị trường đặc biệt quan tâm, bởi trong những năm gần đây, Eximbank không dưới 3 lần thay đổi lãnh đạo cấp cao, cụ thể là Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT. Thậm chí, ngân hàng này đã được đổi chủ khi các cổ đông cũ rút lui và cổ đông mới lên nắm quyền điều hành. Vì thế, sau 2 thành tổ chức thất bại, ĐHCĐ Eximbank lần 3 đang được mọi người chờ đợi. 

Giảm mạnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận: cổ đông sẽ chất vấn

Tài liệu ĐHCĐ vừa được Eximbank công bố cho thấy, HĐQT nhà băng này sẽ trình cổ đông phương án khắc phục gần 832 tỷ đồng liên quan đến CTCP Bất động sản Exim (Eximland). Liên quan đến việc thực hiện kiến nghị tại kết luận thanh tra đối với Eximland, HĐQT Eximbank cho biết, theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, Eximbank đã bán hết các bất động sản cho Eximland vay để thực hiện việc mua bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ hoạt động kinh doanh) đến thời điểm 31/12/2013 là hơn 1.116 tỷ đồng, còn 831,83 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần xử lý, thanh tra kết luận việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng bất động sản chưa đúng quy định theo chuẩn kế toán và thanh tra yêu cầu HĐQT phải xin ý kiến ĐHCĐ để thông qua phương án khắc phục.

Tại ĐHCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015, phương án do HĐQT nhiệm kỳ trước đề cử đã không được thông qua nên HĐQT nhiệm kỳ mới phải hạch toán hồi tố đúng theo nguyên tắc kế toán. Số tiền phải điều chỉnh tại ngày 31/12/2014 là trên 948 tỷ đồng, bao gồm trên 831 tỷ đồng thu nhập đã hạch toán từ năm 2010 đến năm 2013 (khoản thu nhập này đã được phân phối như sau: nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 208 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 45,54 tỷ đồng; chia cổ tức cho cổ đông 486,82 tỷ đồng); phần còn lại là các khoản chi phí liên quan. Việc điều chỉnh này đã được công ty kiểm toán độc lập KPMG xác nhận là phù hợp và được áp dụng một cách hợp lý.

Vì vậy, HĐQT Eximbank dự kiến báo cáo ĐHCĐ phương án xử lý đối với khoản điều chỉnh hạch toán hồi tố theo hướng: đối với số thuế đã nộp, Eximbank làm văn bản gửi cơ quan thuế xin được hướng dẫn và khấu trừ số thuế đã nộp vào thuế phải nộp của các năm sau. Số tiền đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi, Eximbank sẽ thu hồi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi trong 2 năm 2016 và 2017. Số lỗ lũy kế còn lại được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế hàng năm sau trích lập các quỹ theo quy định.

Điểm đáng lưu ý, HĐQT Eximbank có tờ trình ĐHCĐ lần 3 thông qua mức thù lao HĐQT năm 2016 ở mức 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HĐQT điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2016 từ 720 tỷ đồng xuống 400 tỷ đồng; chỉ tiêu tổng tài sản là 134.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2015; chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 9,7% và 4%, đạt 108.000 tỷ đồng và 100.000 tỷ đồng. Dự kiến, đây sẽ là điểm nóng các cổ đông đại chúng chất vấn.              

Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.