(ĐTCK) Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2016 chiều 4/1, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm 2016, Bộ sẽ tăng cường công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ hoàn thành phương án cổ phần hóa, tổ chức ĐHCĐ lần đầu thành lập DN và chuyển đổi 27 đơn vị đã phê duyệt phương án trong năm 2015 thành công ty cổ phần gồm: Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 1 công ty con thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Đồng thời, hoàn thành xác định giá trị DN 2 công ty mẹ - Tổng công ty VEC và Cửu Long sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vốn điều lệ.

Hoàn thành phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bệnh viện Nam Thăng Long, VEC, Cửu Long, 1 công ty con thuộc VEC, 7 công ty con thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án xử lý tài chính; chuyển đổi các đơn vị này sang công ty cổ phần, tiến tới cổ phần công ty mẹ - SBIC. Triển khai thực hiện cổ phần hóa các đơn vị nghiệp công lập thuộc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho cổ phần hóa.

Ngoài ra, Bộ GTVT tiếp tục thực hiện, hoàn thành quyết toán và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với các tổng công ty, công ty đã hoàn thành cổ phần hóa; chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại một số DN sau cổ phần sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Các tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam sẽ tiếp tục hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành, không thuộc diện cần nắm giữ tại các công ty cổ phần theo Đề án tái cơ cấu, kế hoạch thoái vốn đã được phê duyệt.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.