(ĐTCK) Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long, chuyển thành công ty con của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.

Thuốc lá Cửu Long thành công ty con của Thuốc lá Sài Gòn

Ảnh Internet

Theo quyết định này, Công ty mẹ -Thuốc lá Sài Gòn có trách nhiệm kế thừa và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đối với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long kể từ thời điểm chuyển đổi.

Bộ giao Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá quyết định thời điểm để chuyển đổi và triển khai tổ chức lại việc chuyển đổi theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng phê duyệt Đề án Tái cơ cấu các công ty thuốc lá Thăng Long, Bắc Sơn, Đà Nẵng.

Bộ giao Hội đồng thành viên TCT Thuốc lá Việt Nam quyết định thời điểm để chuyển đổi và triển khai việc tổ chức lại Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng theo mô hình công ty mẹ - công ty con, quyết định mục tiêu, ngành nghề kinh doanh chính, phê duyệt điều lệ, quyết định vốn điều lệ của Công ty mẹ.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.