(ĐTCK) Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT- HOSE) vào diện kiểm soát kể từ ngày 17/03/2016. 
Lý do, trong năm 2015 GTT ghi nhận số lỗ hơn 121 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế năm 2014 là  lỗ 161,11 tỷ đồng.
Cụ thể hơn, năm 2015 doanh thu hoạt động kinh doanh cả năm đạt 205,5 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2014, trong đó mảng doanh thu chính – doanh thu vận tải hành khách - hàng hóa và taxi giảm 11%; doanh thu kinh doanh thương mại giảm đến 30%.

Để giải quyết bài toán sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2016, và khắc phục những yếu kém của năm 2015, GTT đã đưa ra tài liệu ĐHCĐ thường niên sẽ họp vào 15/3/2016 tới đây, theo đó, công ty quyết định sẽ thanh lý, chuyển nhượng một số lĩnh vực kinh doanh để trả nợ, có nguồn vốn tái cấu trúc công ty; tiết giảm tối đa chi phí, tăng giờ làm.

Về định hướng kinh doanh, công ty sẽ rà soát lại các mảng kinh doanh, cắt bỏ các mảng kinh doanh không mang lại hiệu quả, tập trung vào khai thác dịch vụ ăn uống, giải trí, nhà hàng khách sạn…

Về mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, GTT đặt ra mục tiêu khá khiêm tốn với mức doanh thu ước đạt 68,73 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ở mức không còn lỗ.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.