(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG - HOSE) đã quyết định chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/9 để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngoài việc sửa đổi điều lệ Công ty, THG còn muốn xin ý kiến cổ đông đối với việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang với tổng giá trị đầu tư dự kiến 195 tỷ đồng.

Được biết, THG cũng sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% vào ngày 30/9 tới.

Theo BCTC soát xét bán niên 2015, THG đạt doanh thu thuần 302,7 tỷ đồng và 26,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 33% và 578% so với cùng kỳ năm 2014, hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và vượt 5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm 30/6/2015, tổng tài sản đạt 493 tỷ đồng, tăng gần 87 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho là 175 tỷ đồng (tăng 91 tỷ tồng), tiền và các khoản tương đương tiền là 78,3 tỷ đồng (giảm 44 tỷ đồng). Nợ ngắn hạn hơn 290 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn.  

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.