(ĐTCK) Với việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính 2015 kéo dài 15 tháng khiến CTCP Nông dược HAI (HAI – sàn HOSE) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý V/2015 (từ ngày 1/10/2015-31/12/2015).

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 304,94 tỷ đồng, tăng 44,94% so với cùng kỳ năm trước (từ ngày 1/10/2014-31/12/2014). Giá vốn hàng bán tăng 39,44% lên 254,33 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 80,71% lên 50,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính gấp tới hơn 12 lần cùng kỳ, đạt 29,97 tỷ đồng, trong đó, lãi bán cổ phiếu có đóng góp lớn nhất đạt 22,29 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện hoàn nhập hơn 11 tỷ đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, khiến cho chi phí tài chính ghi nhận âm hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HAI còn thực hiện hoàn nhập chi phí quản lý địa ốc 10,86 tỷ đồng, khiến cho chi phí quản lý ghi âm 3,29 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 66,56 tỷ đồng, gấp 6,2 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 54,81 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 15 tháng (từ 1/10/2014 đến 31/12/2015), doanh thu hợp nhất HAI đạt gần 1.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 84,87 tỷ đồng và EPS đạt 1.106 đồng/CP.

Tại bảng cân đối kế toán, tính đến 31/12/2015, tổng tài sản HAI xấp xỉ đầu năm đạt 2.164,65 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 19% lên 22,49 tỷ đồng, hàng tồn kho vẫn ở mức cao 917,78 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm.

Nợ phải trả giảm 4,85% ở mức gần 870,83 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 99,97% đạt 870,55 tỷ đồng, còn nợ dài hạn chỉ hơn 275 triệu đồng.

Sau hơn 90 phút giao dịch của phiên sáng 19/2, HAI tiếp tục bảo toàn sắc xanh với mức tăng 1,9% lên 5.300 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công gần 1,5 triệu đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.