(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2015 với doanh thu  hơn 225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 9 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của TNG lần lượt đạt 1.022,5 tỷ đồng và hơn 43,4 tỷ đồng.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên với chỉ tiêu doanh thu 1.790 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành hơn 57% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Theo bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/7/2015, tổng tài sản TNG đạt 1.610,5 tỷ đồng, tăng 34,43% so với đầu năm, trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 358 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu năm; hàng tồn kho tiếp tục tăng gần 30% so với đầu năm, lên 425,34 tỷ đồng.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.