(ĐTCK) Công ty Than Hạ Long vừa báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh quý I/2016. 

Theo đó, than sản xuất đạt 474.900 tấn, bằng 27,9% kế hoạch năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2015; than tiêu thụ đạt 501.500 tấn, bằng 33,9% kế hoạch năm, tăng 65,5% so với cùng kỳ 2015; doanh thu đạt 584,023 tỷ đồng, bằng 31,5% kế hoạch năm, tăng 31,3% so với cùng kỳ 2015.

Về kế hoạch quý II/2016, lãnh đạo Công ty cho biết, phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 455.000 tấn, than tiêu thụ 410.000 tấn, doanh thu trên 497 tỷ đồng.

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng than, bám sát kế hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, quản lý chặt chẽ công tác thông gió, kiểm soát khí mỏ...

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.