(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý II/2015 của CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC), trong kỳ, Công ty đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 660 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận gộp đạt 110 tỷ đồng, tăng gần 36% so với mức 81 tỷ đồng của quý II/2014. Lợi nhuận trước thuế quý II/2015 của HLC đạt 16 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HLC đạt doanh thu thuần 1.236 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm là 2.326 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm.

 

 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.