(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên CTCP Than Cao Sơn (TCS) vừa thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015, với doanh thu 5.280,7 tỷ đồng ; lợi nhuận 49,3 tỷ đồng, cổ tức dự kiến từ 4 - 6 %.

Đại hội cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Văn Tùng, Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 1/9/2014 đến hết nhiệm kỳ hiện tại (2012 - 2017). Được biết, trước đó, theo số liệu công bố năm tài chính 2014, TCS đạt 4.077,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế  5,6 tỷ đồng , trả cổ tức đạt 2%.    

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.