(ĐTCK) Công ty cổ phần Trang (TFC) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016. Theo đó, TFC sẽ tiến hành ĐHCĐ ngày 4/4 tại Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. HCM.
Theo kế hoạch, trong năm nay, TFC sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2015, tỷ lệ 25% và chia thưởng bằng cổ phiếu 25%.
Ngoài ra, TFC còn có kế hoạch phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu). Giá và phương án phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2016.
Mục đích của đợt phát hành là đầu tư vào công ty con, đầu tư thành lập chi nhánh, văn phòng nước ngoài của TFC; mua bán, sáp nhập công ty trong và ngoài nước; bổ sung vốn lưu động.
Cũng trong ĐHCĐ kỳ này, TFC sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành 330.000 cổ phiếu thưởng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) cho cán bộ nhân viên của Công ty. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý II/2016.
HĐQT TFC cũng trình ĐHCĐ kế hoạch doanh thu 2016 gần 550 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 46,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 41,1 tỷ đồng.
Kết thúc năm 2015, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TFC đạt hơn 457,85 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt gần 38 tỷ đồng và sau thuế hơn 37,29 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.