(ĐTCK) Ngày 7/10/2016, CTCP Trang (mã TFC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2018. Theo đó, từ chỗ kế hoạch kinh doanh vô cùng khả quan, với lợi nhuận lớn và chia cổ tức tốt, Công ty đã đưa về mức kế hoạch bèo bọt.

Cụ thể, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Trang đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt là: 549 tỷ đồng, 41,1 tỷ đồng cho năm 2016; 686 tỷ đồng, 51,1 tỷ đồng cho năm 2017 và 892 tỷ đồng, 67 tỷ đồng cho năm 2018. Cùng với kế hoạch kinh doanh này, Trang dự kiến duy trì mức chia cổ tức tỷ lệ 15-30% cho suốt cả 3 năm trên tổng lợi nhuận sau thuế cả 3 năm là 159,2 tỷ đồng.

Thế nhưng, đến thời điểm này, Công ty lại xin cổ đông thông qua một phương án kinh doanh thấp kém với doanh thu, lợi nhuận tương ứng là 334 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng của năm 2016; 417 tỷ đồng, 18,3 tỷ đồng của năm 2017 và 459 tỷ đồng, 27,1 tỷ đồng của năm 2018. Với kế hoạch mới, tổng lợi nhuận 3 năm 2016-2018 của Trang dự kiến giảm xuống còn 46,9 tỷ đồng, và không nhắc tới phương án chia cổ tức.

Niêm yết cổ phiếu kể từ cuối năm 2015, cũng từ khi niêm yết, 3 quý liên tiếp, Trang ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ. Quý III/2016 hiện chưa có thông tin về kết quả kinh doanh. Cổ phiếu TFC cũng đã giảm một mạch kể từ từ thời điểm đó đến nay.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.