(ĐTCK) Ngày 27/4, CTCP Trang (mã TFC) đã tiến hành thành công ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như trình cổ đông thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao trong thời gian tới đây.
Theo đó, TFC đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 ở mức trên 432,4 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016; năm 2018 đạt trên 562 tỷ đồng và dự phóng cho năm 2019 là trên 702 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến năm 2017 là  hơn 62,7 tỷ đồng; năm 2018 là trên 78,7 tỷ đồng và dự phóng cho năm 2019 là trên 101,8 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận trước thuế của TFC dự kiến đạt trong năm 2017 là trên 14 tỷ đồng; năm 2018 ở m1c trên 22,7 tỷ đồng và dự phóng cho năm 2019 là hơn 34,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lần lượt trên 12,53 tỷ đồng cho năm 2017; trên 20,28 tỷ đồng cho năm 2018 và dự phóng cho năm 2019 là trên 26,94 tỷ đồng.
Mức cổ tức công ty dự kiến chia cho cổ đông trong năm 2017 là 5%; năm 2018 tỷ lệ 7% và 2019 là 9% bằng tiền hoặc cổ phiếu.
Kết thúc năm 2016, TFC đạt trên 344 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành 103% kế hoạch năm; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 4,57 tỷ đồng; sau thuế là trên 4,1 tỷ đồng.
Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty có phần sụt giảm so với năm 2015. Tuy nhiên, TFC cũng đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo điều chỉnh lần 2 lần lượt là 3% và 169%.
Lãnh đạo TFC cho biết, mục tiêu đặt ra của Công ty trong năm 2017 là lấy lại được đà tăng trưởng như năm 2015 sau khi trãi qua những khó khăn của năm 2016, nhằm lấy đà tăng trưởng cho những năm tới. Hiện Công ty đã ký đơn hàng đủ cho cả năm 2017 chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ và Âu Châu. Đồng thời, TFC cũng đẩy mạnh phát triển ở thị trường nội địa kể từ năm 2017.
HĐQT TFC cũng cho hay, trong thời gian tới công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự cấp cao trong HĐQT, Ban điều hành.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.