(ĐTCK) CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH - HOSE) sẽ tiến hành chuyển nhượng 133,497 tỷ đồng vốn đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức, tương đương 65% vốn, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 70% xuống còn 5%.

Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2015. Thời gian thực hiện dự kiến trong 3 tháng.

Đầu tư Phúc Thịnh Đức có vốn điều lệ 205,38 tỷ đồng, TDH hiện nắm giữ 70% vốn điều lệ, tương ứng 143,766 tỷ đồng.

Trước đó, lãnh đạo TDH cũng đã chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ 47,75% vốn tại Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức, tương ứng tổng giá trị vốn góp chào bán là 4,775 tỷ đồng, với giá chào bán dự kiến tối thiểu 3.000 đồng/CP.

Được biết, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của TDH đã có sự thay đổi lớn sau khi đơn vị kiểm toán tiến hành soát xét, khi đang từ lãi 25 tỷ đồng chuyển thành lỗ 9 tỷ đồng do có những thay đổi trong hoạt động tài chính và lợi nhuận khác.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.