(ĐTCK) Quý I/ 2015, CTCP Công nghiệp Gốm Sứ Taicera (TCR) đạt doanh thu thuần công ty mẹ 451 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận gộp đạt 57 tỷ đồng, giảm 13% do giá vốn hàng bán tăng 20% so với quý I/2014.

TCR lỗ 21,5 tỷ đồng trong quý I

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)

Trong kỳ, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 24 tỷ đồng. Theo đó, trong quý I/2015, TCR lỗ 21,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2014, Công ty có lỗ luỹ kế chưa phân phối 8,9 tỷ đồng. Hiện tại, Quỹ đầu tư phát triển của TCR có 63 tỷ đồng, HĐQT dự kiến trích chuyển 20% vào hạng mục quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Theo TCR, việc trích chuyển là để chi các hạng mục liên quan về tài chính Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.