(ĐTCK) Ông Huỳnh Văn Bảo, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Cao su (VRG) cho biết, từ năm 2014 đến 2016, Tập đoàn có lợi nhuận từ 2.500 tỷ đồng mỗi năm. 

Kết quả trên có được nhờ sự tích cực, chủ động trong công tác điều hành của các đơn vị thành viên và sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn. Đặc biệt, các đơn vị đã tiến hành kiểm soát giá thành sản phẩm ngay từ đầu nên đạt được kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn đạt 8.115 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với 5.557 tỷ đồng năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 1.526 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, ông Bảo cũng cho biết, một số công ty còn khó khăn. Đối với những đơn vị này, Tập đoàn tiếp tục củng cố,  kiểm soát các chi phí, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng về đất đai, lao động tiền lương, rà soát nhu cầu đầu tư của các dự án.

Riêng đối với việc cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn và 20 đơn vị nông nghiệp, 4 đơn vị hành chính sự nghiệp đã hoàn thành các nội dung cơ bản như xác định giá trị doanh nghiệp, Tập đoàn đã triển khai cho các đơn vị có liên quan nắm bắt nội dung và chuẩn bị tổ chức mua cổ phần đối với người lao động, giải quyết lao động dôi dư và sắp xếp lại.

Tập đoàn đang triển khai lập phương án cổ phần hóa, trong đó có phương án sản xuất kinh doanh, điều lệ, sử dụng đất để trình các cấp phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, Tập đoàn sẽ công khai đến các đơn vị thành viên và người lao động. Các nội dung này sẽ thực hiện xong trong năm 2017 để năm 2018, Công ty mẹ Tập đoàn là công ty cổ phần.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.