(ĐTCK) CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) sẽ họp ĐHCĐ bất thường nhằm thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông chấp thuận cho cổ đông lớn – CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành mà không cần phải chào mua công khai. 

ĐHCĐ bất thường dự kiến họp vào sáng 22/7/2016. Ngày chốt danh sách dự họp vào 20/6/2016

Trước đó, Tài chính Hoàng Huy đã hoàn tất thu gom 67,4 triệu cổ phiếu HHS từ ban lãnh đạo Công ty, chính thức sở hữu 24,99% vốn điều lệ của HHS nhằm tái cấu trúc đầu tư theo mô hình Tập đoàn. Sau giao dịch này, Tài chính Hoàng Huy đã trở thành cổ đông lớn duy nhất của Hoàng Huy.

Cuối tháng 5/2016 vừa qua, HHS đã có báo cáo mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu quỹ với giá mua bình quân 8.404 đồng/CP, giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành xuống 269,74 triệu đơn vị.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.